Banner

Lấy anh nào giờ ???

 Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.

  Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.
Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
Em muốn làm vợ anh uốn tóc nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
Em tính chọn kho bạc làm dâu nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả
...:))

==> Vậy em lấy anh IT đê, ảnh chỉ biết sờ, ngắm và cắm USB thui <-- pro 

mùa cưới st