Banner

Jack và Rose

Jack và Rose đang hôn nhau trên tàu Titanic. Đột nhiên Jack lăn đùng ra chết nhăng răng. Hỏi tại sao Jack chết?

Jack và Rose đang hôn nhau trên tàu Titanic. Đột nhiên Jack lăn đùng ra chết nhăng răng. Hỏi tại sao Jack chết?

nhiều câu trả lời hay ho wá: J nuốt phải răng giả của R, R bị hôi miệng nè...nhưng túm lại câu hay nhất là: Tại đạo diễn biểu chết  

mùa cưới st