Banner

Tâm sự

Đêm trăng, một chàng trai và một cô gái ngồi tâm sự ngoài cánh đồng. Chàng trai nói: Anh sống mà không có em chắc anh chết. Cô gái nói lại: Em sống mà không có anh em cũng chết

Đêm trăng, một chàng trai và một cô gái ngồi tâm sự ngoài cánh đồng.
Chàng trai nói: Anh sống mà không có em chắc anh chết.
Cô gái nói lại: Em sống mà không có anh em cũng chết
Bỗng có 1 người đàn ông ở trong bụi rậm gần đó lên tiếng: tao mà i~a không được là 2 đứa mày chết với tao