Banner

Muốn được nằm cạnh

Ba ông lão nói với nhau về cái cuối cùng.   Ông già 70 bả   - Tôi muốn được chôn cất trong nghĩa trang của thủ tướng Bismarck.Suốt đời tôi luôn tôn sùng ông ấy. Ông già 80 nói:

Ba ông lão nói với nhau về cái cuối cùng.

 

Ông già 70 bả

 

- Tôi muốn được chôn cất trong nghĩa trang của thủ tướng Bismarck.Suốt đời tôi luôn tôn sùng ông ấy.
Ông già 80 nói:

- Còn tôi muốn được nằm cạnh Goêthe(nhà thơ),ông ấy là thần tượng của tôi.
Ông già 90 :

- Còn tôi muốn được nằm cạnh Britney Spear.
- Lão già ngu ngốc. Hai ông già kia cùng kêu lên."Cô ta đã chết đâu!!!"
- Thì tôi cũng thế. Ông già 90 trả lời.

(Sưu tầm)