Banner

Thơ vui ngày cưới

Trước đám cưới anh rất đẹp trai Sau đám cưới thân thể phôi phai Tuy anh có tính khôi hài Tiền làm cực khổ mãi xài trên em

Trước đám cưới anh rất đẹp trai
Sau đám cưới thân thể phôi phai
Tuy anh có tính khôi hài
Tiền làm cực khổ mãi xài trên em

Trước đám cưới anh thương anh mến
Sau đám cưới như hến hủ hèm
Sáng say chiều xỉn chẳng thèm
Vợ nằm vợ đợi chẳng xem là gì

Trươc đám cưới anh tướng thấy phê
Sau đám cưới làm biếng thấy ghê
Cái gì anh cũng thích chê
Mặc dù trong bụng anh mê thấy mồ

Trước đám cưới anh tính hồ đồ
Sau đám cưới cái mô cũng ừ
Anh hay có cái tật hư
Ðổ tường bốn thứ Chẳng dư thứ nào

Trước đám cưới anh nói dể thương
Sau đám cưới văn chương cụt hứng
Khi la anh nói chẳng cưng
Khi buồn gái gặp anh mừng chết cha

Trước đám cưới anh tài rất giỏi
Sau đám cưới anh khỏi muốn làm
Mặc dù thấy gái hay ham
Dây cương chưa dứt anh nhàm chán em.

Trước đám cưới thì em cũng vậy
Cưới về rồi mới thấy hởi ơi
Cơm không biết nấu đồ không giặt
Chỉ biết tiêu tiền với shopping

Trước đám cưới thì em vẫn thế
Cưới em rồi mới vỡ lẽ ra
Sáng shopping chiều em cũng shopping
Đồ lở mode em cho vào sọt rác

Trước đám cưới em thân hình đày đặn
Cưới về rồi vài chổ phình ra
Ăn thịt mở ngày qua ngày cũng ngán
Chút la cà tìm lại vi hương xưa

” St "