Banner
00a.jpg 01a.jpg 02a.jpg 03a.jpg 05a.jpg 06a.jpg 07a.jpg 08a.jpg 09a.jpg 10a.jpg 11a.jpg 12a.jpg 13a.jpg 14a.jpg 15a.jpg 16a.jpg 17a.jpg 18a.jpg 19a.jpg 20a.jpg 21a.jpg 22a.jpg 23a.jpg 24a.jpg 25a.jpg 26a.jpg 27a.jpg
  • Nguyễn Hải Yến(nguyenhaiyen0583@yahoo.com): Ảnh đẹp quá, hai bạn thật đẹp đôi. Chúc mừng hạnh phúc trăm năm của hai bạn nhé!
  • Phạm Ngọc Quế Phương(sieunhan.ty208@yahoo.com.vn): Chúc AC mãi mãi ở bên nhau và luôn hạnh phúc nhé. AC đẹp đôi lắm đó.