Banner
01.jpg 03.jpg 02.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
  • Sen(giaycaogot1402@gmail.com): Khung cảnh xung quanh rất đẹp. Nhìn cô dâu chú rể cứ như hai chị em
  • Oanh(roma_girl1985@yahoo.com.vn): Ảnh cưới chụp rất đẹp nhưng tiếc là cô dâu già quá nên ko đẹp nữa