Banner
01.jpg 02.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg cp 2.jpg
  • buivannam(buivannam@yahoo.com): đẹp thật cô dâu đẹp nhưng chú rể xấu quá
  • nam cường(anhsangsao_0207@yahoo.com): đẹp quá, cô dâu đẹp như diễn viên việt trinh vậy, nhìn thật đáng yêu và hồn nhiên, cưới được vợ này thì mất gì ta cũng chịu
  • linda(anhmaimaichoemhp@yahoo.com): công nhận đẹp thật , nhìn hai người mà cũng mún cưới, nhờ cô dâu ma anlbum ảnh đẹp lên bao nhiêu
  • lê thị ánh uyết(bachtuyet7777777@yahoo.com): hai bạn chụp rất đẹp tuy nhiên nội dung chưa rõ lém